Botox - Allmänt

-
Vad är Botox och när används det?

Botox är ett muskelavslappnande medel som används för att minska rynkor och reducera ansiktsmimiken. Vanliga behandlingsområden är rynkorna i pannan, argrynkan och kråksparkar kring ögonen. Man kan även använda Botox i medicinskt syfte, så som vid behandling av migrän, spänningshuvudvärk, tandgnissling och svettbehandling.

Hur fungerar Botox?

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel eller svettkörtel. Den försvagar muskelfunktionen vilket leder till att muskeln slappnar av. Läkemedlet varar i kroppen 48 timmar men effekten varar i månader. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget.

Är Botox verkligen ett nervgift och farligt?

Det talas ofta om Botox som ett nervgift eller på annat sätt farligt preparat med stora risker. Detta är dock inte sant så länge Botox används i lämpliga doser och hanteras av vårdpersonal med kunskap om ämnet. Botox är ett beprövat läkemedel som används inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper och spasticitet.

När ser man resultat?

Resultatet kommer smygandes efter några dagar, man ser därför inget resultat direkt efter behandlingen. Fullt resultat uppnås efter 10-14 dagar.

Hur länge varar effekten av Botox och hur ofta måste man utföra behandlingen?
Effekten på rynkor varar i ca 3-6 månader. På svettning varar effekten i ca 7-15 månader.
Kan jag gå till jobbet efter behandlingen med Botox?
Man kan återgå till jobbet efter en behandling med Botox. Ofta syns det inte att man gjort någon behandling. Man kan få små röda prickar på huden från nålsticken som oftast går över på några minuter.
Kan man förstora läpparna med Botox?
För läppförstoring rekommenderas i första hand hyaluronsyrebaserade filler. Med Botox kan man däremot lyfta överläpp konturen och skapa en ökad volym till överläppen. Botox kan användas för gummy smile behandling kring munnen samt för att behandla rynkor kring munnen.
Gör behandlingen ont?
Behandling med Botox är inte särskilt smärtsam eftersom den sker med en mycket tunn nål.


Kan man bli förlamad om något går fel?
Nej. Däremot kan Botox användas på patienter med ansiktsförlamning orsakad av tex stroke för att få mer symmetri i ansiktet.
Kan huden bli slapp om man har använt Botox länge?
Nej, tvärtom. Botox är ett muskelavslappnande medel som minskar bildning av rynkor. Användning av Botox under en längre tid leder i längden till slätare hud. Botox är därför ett utmärkt medel för att användas i förebyggande syfte mot rynkor.
Vilka biverkningar finns det med Botox?

Biverkningar eller eventuella komplikationer till följd av en Botoxbehandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer är dessa av relativt enkel karaktär. Den vanligaste biverkningen är att svullnad uppkommer vid injektionsområdet. Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet.

I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till hängande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag. Därför bör du undvika träning, ansiktsmassage/peeling, eller sova på mage 3-4 dygn efter din behandling.

Kan man utföra Botox när man är gravid eller ammar?
Botox ska inte utföras under graviditet eller under amning.
Vilka ska inte använda Botox?
Man ska inte behandlas med Botox om man tidigare har visat sig överkänslig mot medlet. Lider man av muskelsjukdomar, använder antibiotika eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i muskler ska man undvika Botox. Botox skall inte användas under graviditet och bör heller inte användas under amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället skall behandlingen avvaktas tills denna läkt ut.
Tappar man all mimik vid användning av Botox?
Botox blockerar signalen mellan nerv och muskeln man behandlar. Man kan under effekten av Botox känna sig stel och tappa en del mimik, men detta är individuellt och beroende på vilka doser Botox man lägger. Våra behandlare anpassar dosen efter dig och dina behov. Vi försöker använda oss utav mindre doser för att endast försvaga muskeln precis så mycket som behövs för att släta ut rynkorna men ändå behålla mimiken i ansiktet.
Kan jag träna efter behandling med Botox?
Eftersom att det tar några dygn för Botoxen att ge effekt och läkemedlet är i kroppen 2 dygn, bör man undvika träning i 3-4 dagar för att undvika oönskade resultat.

Botox - Allmänt

-
Vad är Botox och när används det?

Botox är ett muskelavslappnande medel som används för att minska rynkor och reducera ansiktsmimiken. Vanliga behandlingsområden är rynkorna i pannan, argrynkan och kråksparkar kring ögonen. Man kan även använda Botox i medicinskt syfte, så som vid behandling av migrän, spänningshuvudvärk, tandgnissling och svettbehandling.

Hur fungerar Botox?

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel eller svettkörtel. Den försvagar muskelfunktionen vilket leder till att muskeln slappnar av. Läkemedlet varar i kroppen 48 timmar men effekten varar i månader. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget.

Är Botox verkligen ett nervgift och farligt?

Det talas ofta om Botox som ett nervgift eller på annat sätt farligt preparat med stora risker. Detta är dock inte sant så länge Botox används i lämpliga doser och hanteras av vårdpersonal med kunskap om ämnet. Botox är ett beprövat läkemedel som används inom sjukvården sedan 1982, t ex för att behandla muskelkramper och spasticitet.

När ser man resultat?

Resultatet kommer smygandes efter några dagar, man ser därför inget resultat direkt efter behandlingen. Fullt resultat uppnås efter 10-14 dagar.

Hur länge varar effekten av Botox och hur ofta måste man utföra behandlingen?
Effekten på rynkor varar i ca 3-6 månader. På svettning varar effekten i ca 7-15 månader.
Kan jag gå till jobbet efter behandlingen med Botox?
Man kan återgå till jobbet efter en behandling med Botox. Ofta syns det inte att man gjort någon behandling. Man kan få små röda prickar på huden från nålsticken som oftast går över på några minuter.
Kan man förstora läpparna med Botox?
För läppförstoring rekommenderas i första hand hyaluronsyrebaserade filler. Med Botox kan man däremot lyfta överläpp konturen och skapa en ökad volym till överläppen. Botox kan användas för gummy smile behandling kring munnen samt för att behandla rynkor kring munnen.
Gör behandlingen ont?
Behandling med Botox är inte särskilt smärtsam eftersom den sker med en mycket tunn nål.
Kan man bli förlamad om något går fel?
Nej. Däremot kan Botox användas på patienter med ansiktsförlamning orsakad av tex stroke för att få mer symmetri i ansiktet.
Kan huden bli slapp om man har använt Botox länge?
Nej, tvärtom. Botox är ett muskelavslappnande medel som minskar bildning av rynkor. Användning av Botox under en längre tid leder i längden till slätare hud. Botox är därför ett utmärkt medel för att användas i förebyggande syfte mot rynkor.
Vilka biverkningar finns det med Botox?

Biverkningar eller eventuella komplikationer till följd av en Botoxbehandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer är dessa av relativt enkel karaktär. Den vanligaste biverkningen är att svullnad uppkommer vid injektionsområdet. Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet.

I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till hängande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag. Därför bör du undvika träning, ansiktsmassage/peeling, eller sova på mage 3-4 dygn efter din behandling.

Kan man utföra Botox när man är gravid eller ammar?
Botox ska inte utföras under graviditet eller under amning.
Vilka ska inte använda Botox?
Man ska inte behandlas med Botox om man tidigare har visat sig överkänslig mot medlet. Lider man av muskelsjukdomar, använder antibiotika eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i muskler ska man undvika Botox. Botox skall inte användas under graviditet och bör heller inte användas under amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället skall behandlingen avvaktas tills denna läkt ut.
Tappar man all mimik vid användning av Botox?
Botox blockerar signalen mellan nerv och muskeln man behandlar. Man kan under effekten av Botox känna sig stel och tappa en del mimik, men detta är individuellt och beroende på vilka doser Botox man lägger. Våra behandlare anpassar dosen efter dig och dina behov. Vi försöker använda oss utav mindre doser för att endast försvaga muskeln precis så mycket som behövs för att släta ut rynkorna men ändå behålla mimiken i ansiktet.
Kan jag träna efter behandling med Botox?
Eftersom att det tar några dygn för Botoxen att ge effekt och läkemedlet är i kroppen 2 dygn, bör man undvika träning i 3-4 dagar för att undvika oönskade resultat.


BOKA TID